Roghnaigh rogha cárta tuairisce

Roghnaigh teangaOiriúnaigh clúdach an chárta tuairisce

Cliceáil sna boscaí thíos chun an leathanach taobh amuigh atá ar taispeáint a athrú. Tá gach réimse roghnach ach amháin ainm na scoile.

Roghnaigh dath an chló:

Painéal tosaigh

Ainm na scoile:
Meirge nó íomhá:
Teideal:
Rang:
Tréimhse tuairiscithe:
Téacs breise:
Spás d\'ainm an pháiste:

Painéal cúil

Sonraí teagmhála na scoile
Ainm:
Seoladh:
Teileafón:
Ríomhphost:
Láithreán gréasáin:
Meabhrán do thuismitheoir: Aimsigh tuilleadh eolais

Painéal istigh ar chúl

Mana na scoile ar barr:
Íomhá:

Téacs breise:

An bhfuil tú ag comhlánú an cárta tuairisce le peann?

Tuairisc ar:

Do pháiste mar fhoghlaimeoir
Forás sóisialta agus pearsanta do pháiste

Roinn breithiúnais an mhúinteora trí úsáid a bhaint as:

Cliceáil ar na tábanna corcra ar an gcárta tuairisce atá á thaispeáint chun méid aon bhosca insinte a athrú.
Roghnaigh scála:
Athraigh na ceannteidil thíos:

Cliceáil ticbhosca chun aon cheannteideal a chur isteach/a bhaint amach.

Cliceáil i mbosca chun an téacs a athrú agus do cheannteideal féin a chruthú.

Do pháiste mar fhoghlaimeoir
Forás sóisialta agus pearsanta do pháiste

Tuairisc ar:

Mar a d’fhoghlaim do pháiste i gcaitheamh na bliana
Conas cur leis an tacaíocht a thugann tú do do pháiste ina c(h)uid foghlama

Roinn breithiúnais an mhúinteora trí úsáid a bhaint as:

Roghnaigh scála:

Cliceáil i ngach bosca chun an téacs a athrú agus do thuairiscín rátála féin a chruthú.

Athraigh na ceannteidil thíos:

Cliceáil ticbhosca chun aon cheannteideal a chur isteach/a bhaint amach.

Cliceáil i mbosca chun an téacs a athrú agus do cheannteideal féin a chruthú.

Mar a d’fhoghlaim do pháiste i gcaitheamh na bliana
Conas cur leis an tacaíocht a thugann tú do do pháiste ina c(h)uid foghlama

Tá bosca tráchta insinte ar fáil.

Tuairiscigh torthaí trialacha caighdeánaithe:

Cliceáil ticbhosca chun aon cheannteideal a chur san áireamh/a bhaint as. Cliceáil i mbosca chun an téacs atá curtha ar fáil a athrú.
Tuairisc ar shonraí eile:

Cliceáil na ticbhoscaí chun ceannteidil a chur san áireamh/a bhaint amach. Cliceáil sa bhoscaí chun an téacs a athrú.

Tugann an rogha \'Mo chuid foghlama ar scoil\' deis don pháiste a t(h)uairim a thabhairt maidir lena f(h)oghlaim féin.
D\'fhéadfadh tuairim an pháiste a bheith i bhfoirm líníochta nó abairte.

Glacann tuairim an pháiste foirm straoiseog mar fhreagra ar na ráitis curtha ar fáil sa ghreille.

Tinreamh chun dáta

Déan rogha.

Íoslódáil do chárta tuairisce saincheaptha

Comhghairdeachas, tá do chárta tuairisce cruthaithe agat.

Cliceáil thíos chun do chárta tuairisce a íoslódáil agus a shábháil.

Íoslódáil Cárta Tuairisce Rang a 6 deireadh na bliana

Comhghairdeachas, tá clúdach Chárta Tuairisce Rang a 6 saincheaptha agat.

Cliceáil thíos chun do chárta tuairisce a íoslódáil agus a shábháil.

Cliceáil thíos chun ‘Comhlánú Cárta Tuairisce Rang a 6: Treoir do mhúinteoirí bunscoile’ a íoslódáil agus a shábháil.

Ní mór JavaScript a úsáid leis an gCruthaitheoir Cárta Tuairisce. Féach ar cháipéisíocht do bhrabhsalaí Idirlín chun treoracha a fháil maidir leis an gcaoi JavaScript a chasadh air.